Het bestuur van de EHBO Vereniging is verantwoordelijk voor de organisatie van de cursussen en evenementen ondersteuning. Zij wordt hierin bijgestaan door vele vrijwilligers om.

Zowel het bestuur als de overige vrijwilligers werken volledig onbezoldigd om uw en ons dorp een stukje veiliger te houden.

Heeft u interesse in een vrijwilligersfunctie of een bestuursfunctie, neem dan contact met ons op via de email.

Naam Functie E-mail
Algemeen info@ehbovoorschoten.nl
Tirza van der Meijden Vervangend Voorzitter voorzitter@ehbovoorschoten.nl
Tirza van der Meijden Secretaris secretaris@ehbovoorschoten.nl
Louise Schrijver Penningmeester penningmeester@ehbovoorschoten.nl
Joeri Boom Coördinator materiaal materiaal@ehbovoorschoten.nl
Tirza van der Meijden Coördinator Evenementen evenementen@ehbovoorschoten.nl