Geschiedenis

Op 21 oktober 1930 vond de ledenvergadering van het Groene Kruis (de toenmalige wijkverpleging) van de afdeling Voorschoten plaats. Eén van de aanwezigen stelde voor om in Voorschoten een cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken te organiseren. Deze initiatiefnemer was de heer N. Lamboo, gemeentelijk badmeester en magazijnbeheerder van het Groene Kruis. Precies een half jaar later, op 21 april 1931 kwamen de eerste cursisten bijeen om te overleggen over het organiseren van een EHBO-cursus en de wenselijkheid van het oprichten van een vereniging. Er werd besloten tot het starten van een EHBO-cursus volgens de voorschriften van het Oranje Kruis. Men voelde sterk de behoefte om niet in los verband te oefenen maar een duurzame band aan te gaan, door het oprichten van een vereniging. Slechts enkele weken later was de eerste EHBO-vereniging van Voorschoten een feit: de afdeling Voorschoten van de Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken werd officieel op 16 mei 1931 opgericht. Toen burgemeester Vernède op de hoogte werd gesteld van de oprichting reageerde hij enthousiast: “In deze tijd van mechanisatie is EHBO onmisbaar, gezien het enorm toenemende snelverkeer.” Voorschoten telde toen ongeveer 25 auto’s..

In de daaropvolgende jaren werden er diverse EHBO-brigades opgezet die in geval van ongelukken werden ingezet voor het verlenen van eerste hulp. Er kwam een brigade op de Rijndijk (tegenwoordig gemeente Leiden), het centrum, de Veurseweg en twee op de Leidseweg. De brigadeleden kwamen geregeld bij elkaar om, onder leiding van de historische Voorschotense dokter Martinus van der Stoel, te oefenen. Leden van de brigade werden ingezet bij ongevallen op straat en ongelukjes thuis. Daarnaast verzorgden zij de EBHO-ondersteuning bij evenementen zoals Koninginnedag, de Paardenmarkt en voetbalwedstrijden bij S.V. Rouwkoop.

In oktober 1949 werd de Voorschotense afdeling van de Katholieke Nationale Bond voor EHBO opgericht. Naast het organiseren van EHBO-cursussen en het verzorgen van EHBO-ondersteuning tijdens evenementen, had de vereniging ook een sterk sociaal karakter. Geregeld werden er liefdadigheidsacties georganiseerd, bijvoorbeeld na de watersnoodramp in 1953. De R.K. EHBO had vanzelfsprekend een sterke band met de plaatselijke parochie en andere katholieke instellingen.

Vanaf de jaren zestig werd er steeds meer samengewerkt tussen de beide verenigingen. Vooral op het gebied van adverteren, de EHBO-verzorging tijdens evenementen en het organiseren van cursussen vonden beide verenigingen elkaar. Zo werd in 1979 gezamenlijk een EHBO-cursus voor personeel van jongerencentrum De Lindehoeve georganiseerd, en stonden vrijwilligers van beide verenigingen jaarlijks als EHBO-ondersteuner bij Voorschotense evenementen zoals Koninginnedag en de Paardenmarkt. In 1992 stapte de afdeling Voorschoten uit de landelijke Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken en ging verder onder de naam EHBO Voorschoten. Na de eeuwwisseling werd er steeds vaker gesproken over een fusie. Na vele gesprekken en meer dan een jaar voorbereiding, fuseerden beide verenigingen in mei 2006 tot Eerste Hulp Voorschoten. In 2014 werd de naam veranderd in EHBO Vereniging Voorschoten.

Eerste gediplomeerde EHBO-ploeg van Voorschoten, circa 1931