Wie zijn wij?

De EHBO Vereniging Voorschoten is een zeer actieve vereniging met meer dan honderd leden. Wij organiseren diverse cursussen op het gebied van eerstehulpverlening (zie cursus info) en verzorgen de EHBO-ondersteuning bij tal van evenementen. Heeft u een geldig EHBO-diploma en wilt u deze geldig houden? Word dan lid en volg onze herhalingslessen.

Onze vereniging hecht veel waarde aan een hoge kwaliteit van eerstehulpverlening. Daarom werken wij uitsluitend met gecertificeerde instructeurs, maken we gebruik van moderne trainingsmaterialen en werken wij volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. Dit is tevens de certificerende instantie voor de diploma’s en certificaten. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zorg en eerstehulpverlening volgen wij op de voet en wij werken nauw samen met verschillende lokale en regionale organisaties. Met een historie die teruggaat tot 1930 behoort de EHBO Vereniging Voorschoten tot één van de oudste verenigingen van Voorschoten.

Doel

De EHBO Vereniging Voorschoten heeft als doel het bevorderen van het verlenen van (eerste) hulp bij ongevallen, ziekten en plotselinge wijzigingen in de gezondheidstoestand alsmede het bevorderen van kennis en correcte toepassing van vaardigheden conform de daarvoor gelden EHBO-richtlijnen.

De EHBO Vereniging Voorschoten probeert dit doel te bereiken door:

  • Het organiseren van EHBO- (herhalings)cursussen;
  • Het organiseren van EHBO-gerelateerde cursussen zoals EHBO aan kinderen en Reanimatie/AED;
  • Het (bevorderen van het) geven van voorlichting over eerstehulpverlening;
  • Het aanschaffen en versterken van materialen ten behoeve van de eerstehulpverlening;
  • Het aanbieden van EHBO-ondersteuning bij evenementen.