Tijdens de  opleiding leert u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen in geval van bijvoorbeeld een bloeding, een wond, een botbreuk of een allergische reactie. Maar ook leert u hoe te handelen bij een slachtoffer met een stoornis in het bewustzijn of van de ademhaling. Reanimeren is uiteraard ook een onderdeel van de opleiding.

De opleiding wordt afgesloten met een officieel examen. De minimumleeftijd om hieraan deel te nemen is 16 jaar. Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijk examenteam van het Oranje Kruis. Na het behalen van het examen ontvangt u een diploma Eerste Hulp. Dit diploma is twee jaar geldig. Om het diploma na twee jaar te kunnen verlengen, kunt u herhalingslessen te volgen. Tijdens deze lessen worden bepaalde onderwerpen herhaald en kunt u aantonen nog steeds een kundige eerstehulpverlener te zijn.

Voor meer informatie over de opleiding Eerste Hulp kunt u een e-mail sturen naar info@ehbovoorschoten.nl.